Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie internetowej poświęconej działaniom wspierającym osoby odpowiedzialne za wspomaganie prac szkoły w realizacji zadań zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Proponujemy udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych oraz kursie e-learningowym. Działania są organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (www.ore.edu.pl/wspieranie).

Organizatorem spotkań jest konsorcjum Young Digital Planet i Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico", wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Celem projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół. Podstawowe założenia nowego systemu:

 • wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
 • wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
 • wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 • wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

 • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych.
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

Adresatami spotkań konsultacyjnych oraz kursu e-learningowego są:

 • szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE) zaangażowani w realizacje powiatowych projektów pilotażowych (Działanie 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół))
 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy realizują zadania zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli

 • Zapraszamy osoby, które współpracują ze szkołami i wspomagają je zgodnie z założeniami nowego systemu. Działania są adresowane do praktyków i mają charakter konsultacyjno - coachingowy.

  Działania obejmują:

  • spotkania konsultacyjne od kwietnia do czerwca 2014 r. (etap I)
  • spotkania konsultacyjne we wrześniu 2014r. (etap II)
  • kurs e-learningowy od kwietnia do lipca 2014r.

  Uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie:

 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców
 • imienne zaświadczenie o udziale w spotkaniu i kursie e-learning
 • materiały konferencyjne (materiały dydaktyczne, długopis, notatnik)
 • pełne wyżywienie w trakcie trwania spotkań
 • usługę hotelową (nocleg)

 • Harmonogram

  Szczegółowy harmonogram oraz program spotkań konsultacyjnych znajduje się w zakładce "Harmonogram spotkań"

  Szczegółowy harmonogram oraz program kursu e-learningowego znajdują się w zakładce: Harmonogram e-learning.


  Zapisy

  W celu zgłoszenia się na spotkanie konsultacyjne lub kurs e-learningowy, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się w zakładce Zapisy.

  Udział we wszystkich spotkaniach i kursie e-learning jest bezpłatny!

  Weź udział w bezpłatnych szkoleniach

  Zapisz się już dziś